English | Vietnamese
Legal Updates
     
Doanh Nghiệp chính thức tự quyết định con dấu theo Luật Doanh Nghiệp 2014 (3-28-2015)
Doanh Nghiệp chính thức tự quyết định con dấu theo Luật Doanh Nghiệp 2014

Đây là điểm thay đổi quan trọng trong Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành con dấu của doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp với một chuẩn chung về hình thức, mẫu và nội dung con dấu.

“Văn hóa” trọng con dấu đã khiến cho Doanh nghiệp gặp phải không ít phiền toái khi hợp tác với đối tác, nhà đầu tư nước ngoài, một số doanh nghiệp đã bị bỏ lỡ nhiều hợp đồng lớn vì thói quen yêu cầu con dấu này. Nhằm hướng đến xu hướng chung của thế giới, những thay đổi trong Luật doanh nghiệp 2014 liên quan đến con dấu đem lại sự tự do lựa chọn, quyết định của các doanh nghiệp. Dưới đây là một số thay đổi cụ thể:

-         mẫu dấu và số lượng con dấu của mỗi doanh nghiệp do doanh nghiệp tự quyết định.

-         mẫu dấu sẽ đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

-         doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về quản lý con dấu thay vì nhà nước quy định chế tài như trước đây.

-         pháp luật sẽ quy định những trường hợp cần sử dụng con  dấu .

Nội dung con dấu của doanh nghiệp phải thể hiện tên và mã doanh nghiệp